Jak działa i na czym polega ochrona anty DDoS?

Użytkownicy Internetu są narażeni na liczne zagrożenia ze strony hakerów. Obejmują one ataki typu DDoS, które skutkują blokadą komputera, strony WWW lub usługi internetowej. By im przeciwdziałać, warto zastosować odpowiednie zabezpieczenia sieci. Efektywna ochrona IP czy oprogramowania to zapora anty DDoS oraz firewall. Poniżej omówimy, czym charakteryzują się te rozwiązania.

Dlaczego potrzebujesz ochrony anty DDoS?

DDoS (distributed denial of service, a więc „rozproszona odmowa usługi”) polega na wykorzystaniu zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem grupy komputerów, czyli botnetu, do zablokowania dostępu do komputera, systemu informatycznego, strony internetowej czy adresu IP. Wywołuje to w wielu wypadkach katastrofalne skutki, gdyż uniemożliwia korzystanie z sieci oraz programów i aplikacji.

W odniesieniu do przeciętnego użytkownika Internetu atak DDoS może spowodować:

 • spowolnione działanie sprzętu i niemożność wykonania podstawowych czynności, w tym związanych ze zdalną pracą czy edukacją,
 • utratę pieniędzy w wyniku wymuszenia okupu czy kradzieży środków z konta bankowego (atak nierzadko maskuje inne działania podjęte przez hakerów),
 • zniszczenie danych.

Ataki DDoS często są skierowane przeciwko firmom działającym w Internecie, systemom bankowym, ubezpieczeniowym czy gamingowym, a także instytucjom rządowym. W ich przypadku następstwami może być nie tylko utrata pieniędzy bądź danych, ale również:

 • zablokowanie możliwości generowania zysków w wyniku niedostępności strony WWW, na której prezentowana jest oferta produktowa czy usługowa,
 • pogorszenie wizerunku marki wśród użytkowników – zniechęceni niemożnością wejścia na daną witrynę oraz z obaw o cyberbezpieczeństwo, nie będą skłonni ponownie z niej skorzystać,
 • spadek zaufania ze strony kontrahentów, skutkujący zerwaniem współpracy,
 • zmniejszenie poziomu konkurencyjności, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do bankructwa.

Ataki DDoS wywołują wiele destrukcyjnych dla przeciętnych użytkowników sieci oraz firm następstw, dlatego lepiej zapobiegać im, niż walczyć z nimi. Temu służą różne zabezpieczenia sieci, w tym zapora anty DDoS oraz firewall.

Zapora anty DDoS – jak działa?

Skuteczna ochrona IP, serwera czy witryny internetowej to podstawowy wymóg dla każdego użytkownika Internetu. Jak ją zapewnić, by mieć pewność, że w przypadku ataku nie dojdzie do przeciążenia i zablokowania dostępu do systemu bądź usługi? Spośród wielu dostępnych rozwiązań najlepszy wybór to zapora anty DDoS.

Zapewnia ona natychmiastowe zatrzymanie każdego ataku sieciowego, w którym wykorzystywane są komputery-zombie – nie ma znaczenia jego charakter, wielkość czy czas trwania. Dotyczy to wszystkich zagrożeń, jakie uwidaczniają się w ramach warstw komunikacji sieciowej modelu OSI, czyli na przykład ICMP Flooding (wysyłka żądań ECHO) czy Malformed SSL Requests (wykorzystanie certyfikatu SSL do przesłania zniekształconych pakietów danych).

Stosując anty DDoS, program zablokuje najbardziej skomplikowane ataki, w tym wykonane za pomocą techniki odbicia i wzmocnienia. Chodzi o DRDoS (fałszywe zapytania pochodzą z adresu IP ofiary i do niego kierowane są odpowiedzi ze strony odbiorców), jak również amplification DDoS (zalewanie serwera DNS pakietami pochodzącymi z komputerów-zombie).

Zabezpieczenie obejmuje dowolny typ systemu czy usługi, w tym również:

 • zasoby znajdujące się w chmurze (Microsoft Azure, Amazon Web Services),
 • protokoły komunikacyjne, za pomocą których przesyła się informacje i pliki, w tym standardowe (TCP, UDP, SMTP, FTP, SSH) oraz niestandardowe.

Zapora anty DDoS jest efektywna, gdyż opiera się o stały monitoring ruchu. Pod uwagę brane są dane na temat jego wielkości, źródła przesyłania danych oraz portów źródłowych i docelowych. Jeśli system wykryje jakiekolwiek odstępstwa, polegające na przykład na nagłym wzroście żądań z jednego adresu IP, podejrzane pakiety zostają automatycznie wysłane na serwer działający w chmurze. Odbywa się to w czasie maksymalnie 3 sekund, zwykle jednak nie dłużej niż 1 sekundy. Duża przepustowość serwera (6 Tb/s) pozwala na przetwarzanie 65 miliardów pakietów danych na sekundę i odpowiednią reakcję nawet na największe zagrożenia typu DDoS.

Opcjonalnie dostępne jest bezpośrednie połączenie z dwoma centrami oczyszczania. Takie rozwiązanie zaleca się w przypadku systemów, które działają nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, bądź które są szczególnie wrażliwe na opóźnienia – dotyczy to na przykład telefonii VoIP. Ponadto przydatna jest możliwość śledzenia statystyk, w tym pod kątem rodzaju odbieranych danych i ich źródła, a także szybka weryfikacja, czy jest się DDoSowanym.

Omawiane rozwiązanie to najlepsza forma zabezpieczenia sieci przed DDoS. Oferta jest elastyczna, gdyż można wybrać usługę zawsze aktywną bądź realizowaną na żądanie, w tym z obsługą automatycznego bądź ręcznego przełączania.

Firewall – co to jest, jak działa i czy chroni przed DDoS?

Podstawowe zabezpieczenie przed DDoS to firewall. Jest to zapora sieciowa, która monitoruje ruch pomiędzy urządzeniem działającym w sieci wewnętrznej a Internetem. Pozwala na weryfikację ruchu przychodzącego oraz wychodzącego i decyduje o tym, czy może on zostać zrealizowany, czy zostanie zablokowany.

W każdym urządzeniu, które łączy się z Internetem, należy włączyć firewall. Co to daje? Skuteczną ochronę przed różnymi zagrożeniami, w tym atakami DDoS. By ją zapewnić, zapora sieciowa powinna posiadać wbudowane funkcje. Chodzi na przykład o:

 • filtrowanie pakietów danych – można zablokować te, które wydają się podejrzane, na przykład ze względu na wysyłanie żądań w ściśle określonych porach bądź odstępach czasu,
 • przekazywanie portów – możliwość stworzenia alternatywnego wejścia zapobiegnie atakom na częsty cel hakerów, jakim jest port 3389,
 • tworzenie bezpiecznych połączeń w ramach VPN, czyli wirtualnej sieci prywatnej – pozwoli to na uwierzytelnianie użytkowników za pomocą firewalla,
 • automatyczną wysyłkę powiadomień o incydentach do administratora systemu – zapewni szybką reakcję na zagrożenia.

Firewall stanowi podstawowe zabezpieczenie przed atakami DDoS. Często znajduje się on na pierwszej linii obrony i pozwala zatrzymać atak, zanim wyrządzi szkody. Dlatego zawsze warto mieć włączoną zaporę.

Jak uzyskać ochronę anty DDoS?

Poza zaporą anty DDoS oraz firewallem warto wykorzystać inne sposoby zabezpieczenia przed atakami typu „rozproszona odmowa usługi”. Są one łatwe do zastosowania – nie trzeba posiadać wiedzy informatycznej, by je wdrożyć. Dotyczy to:

 • zainstalowania na każdym urządzeniu łączącym się z Internetem programu antywirusowego i włączenia opcji automatycznych aktualizacji – także w przypadku systemu operacyjnego oraz wszystkich używanych programów i aplikacji powinno się pobierać dodatki i ulepszenia, gdyż często zawierają one nowe funkcje bezpieczeństwa,
 • stosowania silnych haseł (powinny zawierać kombinację liter, cyfr i symboli specjalnych) oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego, w którym wykorzystuje się kody i tokeny wysyłane na przykład na smartfon,
 • maskowania adresu IP, aby komputer nie mógł zostać włączony do armii zombie – w tym celu najlepiej skorzystać z sieci VPN, która zapobiega śledzeniu naszej aktywności w sieci.

Właściciele stron WWW powinni skorzystać z usługi CDN (Content Delivery Network). W jej ramach fragmenty witryny są instalowane w ramach różnych centrów danych. Powoduje to, że w razie ataku DDoS ruch rozkłada się na wiele serwerów i nie obciąża jednego, co minimalizuje ryzyko jego całkowitej blokady. Dobrym rozwiązaniem jest również rozdzielenie usług – na jednym serwerze nie powinien znajdować się serwis internetowy oraz poczta elektroniczna, gdyż w razie ataku nie będzie możliwy kontakt z klientami. Obsługę e-maili można przenieść na przykład do darmowej chmury Google Workspace.

Każdy użytkownik Internetu może stworzyć minimalny poziom ochrony przed atakami typu DDoS, do czego służy na przykład firewall. Osoby, które wykorzystują Internet do pracy zawodowej i działalności biznesowej, a także administratorzy dużych systemów informatycznych, w tym rządowych, powinni wybrać specjalistyczną usługę, jaką jest zapora anty DDoS – rozwiązanie bazujące na globalnej sieci Imperva, można kupić poprzez Internet. Zapewnia ono skuteczną ochronę i błyskawiczną reakcję w przypadku ataku.

Sprawdź, jak możemy zabezpieczyć Twoje dane i aplikacje internetowe.